CHIRURGIA OCZODOŁÓW

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

W dniach od 29 do 30 maja 2015 roku
odbyło się w Ołtarzewie Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Chirurgia oczodołów” Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii,którego tematem przewodnim było interdyscyplinarne spojrzenie na zagadnienia związane z chirurgicznym leczeniem patologii oczodołów.

Wykładowcami byli:
dr Włodzimierz Chmielewski, prof. Bogdan Ciszek, dr Magdalena Kochman, prof. Dariusz Kęcik, dr Mariusz Kęcik, dr Dorota Kiprian, dr Zygmunt Stopa, prof. Hubert Wanyura

Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe było okazją do pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń klinicznych oraz rozwijania kontaktów i współpracy między poszczególnym ośrodkami.