II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii

W dniach 20-22 marca 2014 r. w Krakowie, w ramach obchodów Jubileuszu 650-lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego, odbył się II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. Patronat honorowy Kongresu objął Rektor UJ Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa.

W Kongresie wzięło udział ponad 200 uczestników. W 7 sesjach  naukowych wygłoszono 60 prezentacji ustnych oraz przedstawiono 30 plakatów dotyczących onkologii głowy i szyi, chirurgii rekonstrukcyjnej, w tym rekonstrukcji mikrochirurgicznych, traumatologii i chirurgii ortognatycznej.

Sprawozdanie