IV Kongres naszego Towarzystwa i XIV Czesko-Słowacko-Polskie Sympozjum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu

Koleżanki i Koledzy,

Zbliża się IV Kongres naszego Towarzystwa i XIV Czesko-Słowacko-Polskie Sympozjum Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Poznaniu.

Mamy nadzieję, że zaproszeni goście zaprezentują najnowsze trendy w naszej specjalności. Przede wszystkim liczymy jednak na Waszą obecność i najciekawsze doniesienia naukowe z Waszych ośrodków. Młodzi naukowcy będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć  nagrodę, którą będzie udział w szkoleniu chirurgicznym.

Rok 2017 nie był łaskawy dla środowiska chirurgów szczękowych. Próba nawiązania rozmów dotyczących połączenia działalności różnych towarzystw została w ostatnim momencie zawieszona. Prowadziliśmy jednak intensywną działalność edukacyjną. Towarzystwo zorganizowało dwa interesujące kursy operacyjne na świeżych preparatach mrożonych.  Udział doświadczonych wykładowców zespołu Prof. dr hab. n. med. Jana Zapały i bardzo dobre warunki laboratoryjne spotkały się z uznaniem uczestników. W przygotowaniu tego onkologicznego szkolenia współpracowała firma Martin. Równie interesujący był kurs traumatologiczny złamań wyrostków kłykciowych żuchwy kierowany przez Prof. dr hab. n. med. Marcina Kozakiewicza i wsparty przez Firmę Medartis.

Rok kongresowy zaczęliśmy również ciekawym spotkaniem szkoleniowym zorganizowanym w kooperacji klinik chirurgii szczękowo-twarzowej z Łodzi i Poznania i firmy Medartis. (wypowiedź prof. M. Kozakiewicza na facebook i strona kongresu)

W marcu zaplanowano kolejne szkolenie. Tym razem tematem będzie chirurgia ortognatyczna. Również to szkolenie zostanie przeprowadzone na preparatach mrożonych.

Liczymy na Państwa udział i Serdecznie zapraszamy do Poznania!