Szanowni Państwo

Organizatorzy

W dniach 6-8 października 2022 roku zapraszamy Państwa do współpracy przy Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. W imieniu grona osób inicjatorów projektu zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przyłączenie się i współuczestnictwo merytoryczne w organizacji Kongresu.

 • Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii
 • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Patroni:

 • Gdański Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

UDZIAŁ W KONFERENCJI

Uczestnicy Konferencji mają możliwość wygłoszenia wykładów lub zaprezentowania postera naukowego. Tematyka wystąpień musi być związana z zagadnieniami poruszanymi podczas Konferencji. Wystąpienia mogą być przygotowane zarówno na podstawie badań własnych Autora, jak i stanowić przedstawienie zagadnienia pod kątem teoretycznym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Konferencja odbędzie się w dniach 06-08.10.2022 w:
Muzeum II Wojny Światowej, pl. Władysława Bartoszewskiego 1, 80-862 GdańsII

SESJE PLAKATOWE

Plakaty naukowe będą prezentowane zgodnie z kolejnością ustaloną w programie Kongresu.

Wydrukowane plakaty należy dostarczyć do Recepcji Kongresu na 60 minut przed rozpoczęciem sesji, w której będą prezentowane.

Plakaty powinny być wydrukowane w formacie A1, pion, papier dowolny – polecamy papier kredowy, gramatura 250 g.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za plakaty pozostawione w sali po wydarzeniu, dlatego proszą o ich zabranie po zakończeniu sesji.

SESJE WYKŁADOWE

Prezentacje (format.pptx) prosimy wgrać w punkcie multimedialnym zlokalizowanym na końcu sali. Organizatorzy proszą o wgranie prezentacji, w miarę możliwości, rano przed rozpoczęciem obrad w dniu, w którym prezentowane będzie wystąpienie.

Prosimy oznaczyć plik według schematu: data wykładu_sesja_trzy pierwsze słowa tytułu np. 12.05.22_urazy_osteosynteza wyrostka kłykciowego

Przesyłanie streszczeń i plakatów do dnia 31.07.2022 na adres:
kongresPTCHST@gmail.com

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 • Uroczysta kolacja dla uczestników w cenie opłaty za kongres

Opłata za kongres

 • Do 31.07.2022 – 1 200 PLN dla członków Towarzystwa
 • Do 31.07.2022 — 1 000 PLN dla lekarzy w trakcie specjalizacji
 • Do 31.07.2022 – 1 400 PLN dla osób nie będących członkami Towarzystwa
 • Od 01.08.2022 – 1 400 PLN dla członków Towarzystwa
 • Od 01.08.2022 – 1 200 PLN dla lekarzy w trakcie specjalizacji
 • Od 01.08.2022 – 1 600 PLN dla osób nie będących członkami Towarzystwa

Prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego. Opłata za Kongres na konto Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii:

Nr konta: 10 1240 6218 1111 0010 3962 2683

Rezygnacja z udziału w kongresie

W przypadku rezygnacji uczestnikowi przysługuje zwrot opłaty rejestracyjnej pomniejszony o koszty manipulacyjne:

 • rezygnacja zgłoszona do 31 sierpnia– koszty manipulacyjne wynoszą 10%
 • rezygnacja zgłoszona po 31 sierpnia– uczestnikowi nie przysługuje zwrot kosztów

Noclegi

Uczestnicy rezerwują noclegi we własnym zakresie.

Polecane hotele
Hotel Mercure Gdańsk Stare Miasto
ul. Jana Heweliusza 22
80-890 Gdańsk