W dniu 23 marca 2016 r. w wieku 85 lat zmarł prof. dr. hab. n. med. Sylwester Kowalik

W dniu 23 marca 2016 r. w wieku 85 lat zmarł prof. dr. hab. n. med. Sylwester Kowalik

Wspaniały Człowiek, wychowawca, lekarz i naukowiec.
Rektor Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w latach 1984–1990.
Twórca zachodniopomorskiej szkoły chirurgii szczękowo-twarzowej.

Profesor Sylwester Kowalik był absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, gdzie uzyskał tytuł lekarza dentysty w 1953 roku, a sześć lat później tytuł lekarza. Tytuł specjalisty w zakresie otolaryngologii uzyskał w 1965 roku. Tytuł naukowy profesora otrzymał w 1983 roku.

Autor wybitnych dzieł naukowych i podręczników. Twórca nowoczesnego ośrodka chirurgii szczękowo-twarzowej na Pomorzu Zachodnim, promotor wielu doktoratów i habilitacji, 
a także wychowawca i nauczyciel wielu pokoleń chirurgów szczękowych.

Odznaczony m.in. Odznaką Gryfa Pomorskiego, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.