Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi

Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi

Z przyjemnością możemy poinformować, że już od maja 2017 r. dostępna jest długo wyczekiwana pozycja książkowa na naszym rynku pt. Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi

pod redakcją prof. Jana Zapały oraz dr hab. med. Grażyny Wyszyńskiej-Pawelec.

Serdecznie polecamy i zapraszamy do zapoznania się z tą książką.

Wybrane zagadnienia z onkologii głowy i szyi

Podręcznik dla lekarzy i studentów

red. Jan Zapała , red. Grażyna Wyszyńska-Pawelec


Postęp, jaki dokonuje się w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi, wymaga od lekarzy stałego śledzenia nowości dotyczących tej dziedziny medycyny.

Kierowany do rąk Państwa podręcznik zawiera aktualnie obowiązujące wytyczne zarówno Polskiego, jak i Europejskiego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Onkologicznego. Mamy nadzieję, że wiedza, którą Państwu przekazujemy, ułatwi – szczególnie w trudnych przypadkach – wybranie optymalnego sposobu leczenia w zależności od stopnia zaawansowania klinicznego nowotworu i jego typu histologicznego. Pomoże również dobrać techniki rekonstrukcyjne odpowiednie do zakresu chirurgicznej resekcji i stanu ogólnego pacjenta, aby zapewnić zarówno radykalność operacji, co jest pierwszoplanowym celem chirurgii onkologicznej, jak tez akceptowalną pooperacyjną jakość życia: wygląd i podstawowe funkcje życiowe.

Książka jest bogatym źródłem wiedzy onkologicznej przeznaczonej dla studentów medycyny i kierunku lekarsko-dentystycznego, jak również specjalizujących się lekarzy. Stanowi zbiór własnych doświadczeń w leczeniu chorych z nowotworami głowy i szyi oraz wiedzy przekazanej nam przez naszych Nauczycieli.

Mimo że podręcznik nie omawia całości problemu onkologii głowy i szyi, jest wyjątkowy w piśmiennictwie polskim i godny polecenia.

Prof. zw. dr hab. n. med. Jan Zapała z zespołem

www.wuj.pl