Zmarła koleżanka Samolczyk

Zmarła koleżanka Samolczyk

Dr hab. n. med. Danuta Samolczyk – Wanyura          

Z żalem i smutkiem informujemy,

że w dniu 2 października 2017 roku zmarła koleżanka

Danuta Samolczyk-Wanyura,

prezes naszego Towarzystwa w latach 2014-2016.

Żegnamy człowieka szlachetnego, wiernego uniwersyteckim zasadom,

życzliwego, dostrzegającego potrzeby innych ludzi.

Składamy kondolencje Rodzinie i wszystkim,

których ta śmierć dotknęła osobiście

Zarząd PACMFS