Szanowni Państwo, Drodzy Koledzy,

W dniach 6-8 października 2022 roku zapraszamy Państwa do współpracy przy V Kongresie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii. W imieniu grona osób inicjatorów projektu zwracam się do Państwa z uprzejma prośbą o przyłączenie się i uczestnictwo merytoryczne w organizacji Kongresu.

Szczegóły w zakładce Kongres.

Z poważaniem,
Dr hab. n. med. Barbara Drogoszewska

 

Szanowni Państwo,
W związku ze zbliżającym się Walnym Zebraniem członków Towarzystwa proszę o uzupełnienie składek członkowskich 200 zł rocznie (Nr konta 10 1240 6218 1111 0010 3962 2683). Wg Statutu Towarzystwa § 14 zaleganie z opłatą jest jednym z powodów ustania członkostwa w PTCHST.

§ 14
1.
Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
b) z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich przez okres powyżej 2 lat.

Nowych członków Towarzystwa proszę o wypełnienie Deklaracji członkowskiej ( zakładka na stronie  „O nas”) i przesłanie na adres Towarzystwa adres email: polfaces@gmail.com

Certyfikaty potwierdzające członkostwo będą do odebrania po Walnym Zebraniu.

Z poważaniem
Prezes PTCHST
Dr hab. Barbara Drogoszewska

PROGRAM WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW PTCHST

1. Wybór:
 • przewodniczącego spotkania
 • sekretarza
 • komisji mandatowej – 3 osoby
 • komisji skrutacyjnej – 3 osoby

  2. Przyjęcie nowych członków Towarzystwa

  3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu:
 • sprawozdanie finansowe
 • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • sprawozdanie Sądu Koleżeńskiego
 • sprawozdanie Kanclerza Polski w EACMFS

  4. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi

  5. Wybór nowego prezesa Towarzystwa i członków Zarządu

  6. Wolne wnioski
 •  

   

  Prezes
  Polskiego Towarzystwa Chirurgii
  Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
  dr hab. n. med. Barbara Drogoszewska

  Wszystkich zainteresowanych pogłębieniem integracji środowiska polskich specjalistów chirurgii szczękowo-twarzowej zachęcamy do udziału w pracach Towarzystwa. Wasze sugestie i propozycje będą starannie analizowane. Młodych, specjalizujących się lekarzy zapraszam do wstępowania w poczet członków Towarzystwa.

  Dołącz do Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej KONTAKT

  Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

  ul. Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk

  tel. 58 349 30 90

  email: kontakt@ptchst.pl

  email: polfaces@gmail.com

  Nr konta 10 1240 6218 1111 0010 3962 2683
  NIP 701 030 38 75
  KRS 0000246740
  REGON 142945265